DİDİM – AYDIN / 37.385015,27.256425
Didyma, Ege Bölgesi’nde, Aydın ilinin Didim ilçesinde önemli bir kutsal alan ve Apollon kehanet merkezlerinden biri.

Apollon Tapınağı, o zamanki adıyla Didymaion M.Ö. 560’ta inşa edildi ve antik dünyanın en önemli kehanet merkezlerinden biri haline geldi.[1] Kuzeyindeki Miletos kentiyle deniz bağlantısı vardır. Denizyoluyla gelen ziyaretçiler, Panormos limanından karaya çıkar ve kutsal yoldan Didyma’ya ulaşırlardı. Kutsal alan İÖ 494’te Persler tarafından yağma edilip yakılana değin, Apollon’un gözdesi bir delikanlı olan Brankhos’un soyundan gelme Brankhosoğullarınca (Brankhidai) yönetilirdi. Kutsal yolun iki yanında da son 2 km boyunca Brankhosoğullarından erkek ve kadınların oturur pozda heykelleri diziliydi. Tapınakta bulunan, Apollon’un bronz heykeli Pers başkenti Ekbatan’a götürüldü. Büyük İskender İÖ 334’te Miletos’u aldıktan sonra kehanet merkezinin yönetimi Miletos kentine verildi. Miletos kahini İÖ 331’de Büyük İskender’i “Zeus’un oğlu” ilan etti.

İÖ 300’de Miletoslular Yunan dünyasının en büyük tapınağının yapımına başladılar. Ölçüleri çok büyük tutulan tapınağın yapımı İS 2. yüzyılın ortalarına değin sürdürdüğü halde bitirilemedi. Daha sonra içine bir kilise ve başka binalar yapıldı. Bizanslılar, tapınağın içinde bir kışla ile bir garnizon kurdular. Binalar yangınla harap oldu ve tapınak 15. yüzyılda bir deprem sonucu kısmen yıkıldı. Didyma’da Apollon Tapınağı (Didymaion), Anadolu İon toprakları arasında en büyük ve en zengin olanıdır. Didyma, kutsal emanetleri, hazineleri, kutsal kuyusu ve kutsal defne korusu ile de tanınırdı.

Resim:
Esin ÇAKIR

Kaynak:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Didyma

Adres:
Atatürk Bulvarı Yenihisar
Tel:(0256)8110035
DİDİM – AYDIN

Bunlar da ilginizi çekebilir...

Okudunuz mu?   MİLET ÖREN YERİ