ECEABAT – ÇANAKKALE / 40.092675,26.224274
Alçıtepe köyünde cepheden ve cephe gerisinden maketlerle bazı canlandırmalar, Çanakkale savaş malzemeleri ve fotoğraflar sergilenmektedir.
(Pazartesileri kapalıdır. Giriş ücretlidir.)
Her kişi için :5 TL

Resim:
http://canakkalesehitliklerirehberi.com/tr/canakkale-savas-eserleri-muzeleri
Kaynak:
http://canakkalesehitliklerirehberi.com/tr/canakkale-savas-eserleri-muzeleri

Adres:
Alçıtepe Köyü
ECEABAT – ÇANAKKALE

Okudunuz mu?   DEREKÖY - SKİNUDİ