ECEABAT – ÇANAKKALE / 40.063176,26.176551
Kuzeyinde Kızıltoprak Mevkii, doğusunda Meşelik Dere, güneyinde Karacaoğlan Tepe bulunmaktadır. Adını İngilizlerin bu koya verdikleri ”X” kodundan aldığı sanılmaktadır. Bazı Haritalarda da Mezarönü Koyu olarak adlandırılmıştır.

Koy, 250 metre uzunluğunda 10 metre derinliğinde bir kumsala sahip olup çevresi 30 metreye varan dik yamaçlarla çevrilidir.

25 Nisanda bu koy bölgesinde 6’ncı Piyade Bölüğüne bağlı 10 asker kuvvetinde gözetleme ve dinleme postası olarak görev yapan bir kuvvet bulunuyordu. Çıkarmaya elverişli olmadığı düşüncesi ve kuvvet azlığı bunu gerektirmişti.

İngiliz çıkarma planına göre asıl çıkarmanın yapılacağı Tekke Koyu ve Ertuğrul Koyu’nun yükünü hafifletmek, bir anda daha fazla kuvveti karaya çıkarmak, savunan tarafın yanından manevra ile kuşatmak maksatlarını yerine getirebilecek uygun bir plaj olarak değerlendirilen İkiz Koyuna iki kademe halinde takviyeli bir tabur (1250 asker) çıkarılacaktı. Sabah 06.20 civarında İkiz Koyu bölgesine varan çıkarma birlikleri kıyıya 400 metreye kadar yaklaşan İmplacable muharebe gemisinin korkunç ateşi, koyu çevreleyen sırtta bulunan Türklere hiç fırsat tanımadan çıkarmanın teminini sağlamıştı. Üstün kuvvet karşısında geri çekilen posta, Kızıltoprak Mevkiinde Zığın Dere tarafından yardıma gelen kendi takımlarından personel ile mevzilenerek düşmanını durdurmaya çalışmışlardı.

İkiz Koyu’nun üst kısmına tırmanan İngilizler kuzeye karşı emniyet perdesi oluşturduktan sonra Karacaoğlan Tepede mevzilenmiş olan 12’nci Bölüğü kuşatmak maksadıyla güneye doğru ilerlemişlerdi.

Okudunuz mu?   KÜÇÜKKEMİKLİ BURNU

Saat 07.00 civarında 26’ncı Alay Komutanı Seddülbahir bölgesinin takviyesi için 2’nci Tabur’dan son kalan bölüğü göndermişti. Saat 07.30 da Bağlık Sırtı’ndan hareket eden Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi komutasındaki 7’nci Bölük düşmanın donanma ateşinden korunarak güneye intikali sırasında İkiz Koyu’na çıkan ve 3’üncü taburun yanını tehdit eden düşmanın varlığını görüp kendi inisiyatifi ile kendinden 10 kat fazla düşmanına tereddüt etmeden saldırmıştı. Tıpkı aynı gün Mustafa Kemal’in ast komutanlarına “Ben sizlere taarruz etmeyi değil ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçen sürede yerimize başka kuvvet ve komutanlar geçebilir.” dediği gibi Yüzbaşı Yusuf Kenan da arkadan gelecek birliklere zaman kazandırmak için kendini ve bölüğünü feda etmişti. Bölük komutanı dâhil birçok personelini şehit veren 7’nci Bölük düşmanını İkiz Koyu’nun hâkim sırtlarına mıhlamış, ertesi güne kadar bir tugay çapındaki kuvvetin ne yapacağını bilemez halde atıl kalmasını sağlamıştı.

Resim:
https://canakkalemuharebeleri1915.com/genel/muharebe-alani-yer-isimleri/seddulbahir/256-ikiz-koyu-x-beach
Kaynak:
https://canakkalemuharebeleri1915.com/genel/muharebe-alani-yer-isimleri/seddulbahir/256-ikiz-koyu-x-beach

Adres:
Seddülbahir Köyü
ECEABAT – ÇANAKKALE