HACIBEKTAŞ – NEVŞEHİR / 38.942196,34.562473
Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde yer alan ve 1964’ten beri müze olarak kullanılan bir yapı. Alevi filozof Hacı Bektaş-ı Veli tarafından 13. yüzyılda kuruldu ve sonraki dönemlerde yapılan eklemeler ve onarımlarla bugünkü hâlini aldı. 2014’te yaklaşık 470.000 kişi tarafından ziyaret edilen müze, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen altıncı müzesidir. UNESCO, 2012’de kompleksi Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil etti. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen özel izinle Temmuz 2015’te yapılan cem töreni, 188 yıl aradan sonra dergâhta gerçekleştirilen ilk ibadet oldu.

Müzenin bölümleri:

 1. Cümle Kapısı
 2. Birinci Avlu
 3. Üçler Çeşmesi
 4. Mihman Evi
 5. Çamaşırhane, Hamam
 6. Üçler Kapı
 7. Aslanlı Çeşme
 8. Havuz
 9. Müze İdaresi
 10. İkinci avlu,
 11. Aşevi
 12. Meydan Evi
 13. Kiler evi,
 14. Camii
 15. Altılar Kapısı
 16. Mezarlar
 17. Hazret avlusu
 18. Mezarlar
 19. Çilehane
 20. Güvenç Abdal Türbesi
 21. Hacı Bektaş Veli Türbesi
 22. Kırklar Meydanı
 23. Balım Sultan Türbesi
 24. Karadut Ağacı

ÜÇLER ÇEŞMESİ VE MÜHR-Ü SÜLEYMAN MOTİFİ
Çeşme, 1902 yılında ye Feyzullah Dedebaba döneminde, Sadrazam Halil Paşa’nın eşi Fatma Nuriye Hanım tarafından vakfedilmiştir. Çeşmeyi inşa eden usta Nevşehirli Mustafa Vasfi’ dir. Anıtsal görünümlü çeşme, düzgün kesme taştan, sivri kemerli ve düz dam alınlıktı olarak inşa edilmiştir. Üç adet pirinç kurnası birbirine paralel olarak sıralanmış olup, yapıda beyaz ve kırmızı taş değişimli (münavebeli) olarak kullanılmıştır. Süs olarak kabara, yıldız ve giyoş motifleri tercih edilmiştir. Düz dam alınlığın ortasında mermerden on iki dilimli Bektaşi tacı (Hüseyni taç) bulunmaktadır. Kemer gözünün üst kısmında orijinal yapım kitabesi, göbeğinde ise Mühr-ü Süleyman motifi yer alır, blok mermerin oyulmasından elde edilen yalak bölümü orijinaldir. Çeşme birkaç kez onarım görmüştür.

Okudunuz mu?   PANTOKRATOR KİLİSESİ

Mühr-ü Süleyman Motifi:
Anadolu’da Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde çok kullanılmış bir motiftir. Motif; bir çember içinde, altı adet uç oluşturan birbirine geçmeli ters iki üçgen ve ortalarındaki altı dilimli rozet (Gül) ten oluşmaktadır. Motifin çok farklı anlamları vardır. Bektaşîlikteki yorumu, evrenin şifresinin sevgi olduğu ve bunun da gül ile sembolize edildiği; yukarı bakan ucun ateşi yani yanlışı, aşağıya bakan ucun suyu yani’ doğruyu temsil ettiği ve dolayısıyla hayatın yanlış ve doğruların çatışmasından ibaret olduğu şeklindedir. Bu bize ünlü filozof Hegel’in, tez (sav) + antitez (karşı sav) = sentez (bireşim) felsefesini de anımsatmaktadır. Ayrıca, Davut Yıldızı’ olarak da bilinen motifin, altı ucundan her birinin bir peygamberi temsil ettiği (Musa, İbrahim, Harun, Davut, Yakup ve İshak) yönünde bir görüş de vardır.

Resim:
TURİZM İNDEKSİ
Kaynak:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hac%C4%B1_Bekta%C5%9F-%C4%B1_Veli_T%C3%BCrbesi
Bu yazı GNU Özgür Belgeleme Lisansı ve Creative Commons Atıf/Benzer-Paylaşım Lisansı altındadır.

Adres:
Aşık Mahsuni Şerif Cd.
HACIBEKTAŞ – NEVŞEHİR