GÜZELYURT – AKSARAY / 38.300980,34.259058
Kapadokya’daki dini kuruluşların en büyüklerindendir. Manastır VIII.yy. ile XI. yy, kilisedeki figürlü freskolar ise X. yy. sonu ile XI. yy. başları arasına tarihlenmektedir. İsa’nın göğe çıkışı, Müjde, Meryem gibi tasvirler vardır.

Resim:
Panoramio gio_aleph
Kaynak:
http://www.aksaraykulturturizm.gov.tr/TR,63659/kiliseler.html

Adres:
Selime Kasabası
GÜZELYURT – AKSARAY

Okudunuz mu?   KIZIL KİLİSE