MERKEZ – SİNOP / 42.026266, 35.148329
Selçuklular zamanında alaaddin keykubat tarafından şehrin zaptından sonra yaptırılmıştır. Camii enine bir plan göstermektedir. Etrafı yüksek duvarlar ile çevrilmiş ve ortasında şadırvan bulunmaktadır. Uzunluğu 66 m. Ve genişliği 22 metredir. Ortada bir büyük ve yanlarda ise birer küçük kubbesi vardır. Candaroğulları zamanında (1322-1461) ismail bey tarafından onarılmış sanat tarihinde yer alan emsalsiz mermer minber ilavesi ile kuzeydoğu avlu duvarı kenarında tek kubbeli türbesi inşa edilmiştir. Türbede candaroğullarına ait sandukalar selçuk sanatının en güzel yazı ve tezyinatıyla süslenmiştir. Caminin minberi 1850 yılında kubbenin çökmesi ile yıkılmıştır ve parçaları istanbul çinili köşke götürülmüştür. Mutasarrıf ömer tufan paşa tarafından aynı yıl onarılmıştır.

Külliye: Değişik fonksiyonlardaki birkaç yapının bir arada yer almasıyla oluşan binalar topluluğuna verilen addır. Alaaddin camii hamamıyla, medresesi ve türbeleriyle Külliye olmaya yetecek yapılanmaya sahiptir. Külliyeyi oluşturan yapıların konumları tesadüfi değil, tamamen belirli bir ölçüye göre belirlenmiştir. Biz bunu İslam bilgisinin mimariye yansıması diye adlandırabiliriz. Camide kıbleye dönünce sağ tarafta hamam, sol tarafta türbe bulunmaktadır. Namazda önce sağ tarafımıza selam veririz, abdest alırken de önce sağ uzuvlarımızı yıkarız. Fıkıh kitaplarının ilk konusu temizlik, son konusu ise ölüm ve mirasdır. Alaaddin külliyesinde cenazeler sol kapıdan çıkartılır. Camide kıbleye dönünce medrese arkada kalır. Bu tarz, ibadetin ve hayatın merkezi olan camilerin kaynağının ilim olduğunu göstermektedir. Medresenin kapısı camiye bakmaktadır. Bu durum ilmin gayesinin Allah’ın rızasını ve insanların menfaatini gözettiğini ifade eder. Hamam ve türbe, caminin ön duvarından mihrap hizasından üç metre geridedir. Bu da camiye verilen değer ve önemi göstermektedir. Külliyedeki bu mimari uyumların gözetilmesi tesadüfi değil, İslam mimarisindeki edebin göstergesidir.

Resim:
TURİZM İNDEKSİ
Kaynak:
TURİZM İNDEKSİ

Adres:
Camikebir Mahallesi, Sakarya Cd. No:35,
57000 Sinop Merkez/Sinop

Bunlar da ilginizi çekebilir...

Okudunuz mu?   SİNOP ARKEOLOJİ MÜZESİ