MERKEZ – SİNOP / 42.025280, 35.143073
Tarihi cezaevi,şehrin Selçuklular tarafından 1214 yılında alınmasının hemen ardından 1215 yılında,sefere katılan komutanların katkılarıyla yapılan iç kale içinde yer almaktadır İç kale ana kalenin kuzeyden güneye inen dik bir surla kesilmesi ile meydana getirilmiştir.İç kaleyi oluşturan beden ve burçların yapımında Antik devir mimarisine ışık tutacak bol miktarda mimari parça kullanılmıştır. Bu şekli ile bir açık hava müzesi görünümündedir.
Hapishaneyi çevreleyen iç kale 11 adet burç ile desteklenmiştir.Burçların yüksekliği denize hakim güney bedende 22 metre,surların yüksekliği ise 18 metredir. Sur kalınlığı ise 3 metredir.
İç kale ,doğu batı yönünde uzanan enine bir duvar ile 2 bölüme ayrılmıştır.Tarihi Sinop Hapishanesi iç kalenin güneyde kalan bölümünde Sinop Mutasarrıfı Veysel Paşa tarafından 1882 yılında yaptırılmıştır. İki katlı U planlı, kesme taştan ve tüm cepheleri sık yerleştirilmiş pencerelere sahip bir yapıdır.
Doğu cephesinde avluya açılan yapı 28 adet koğuşa sahiptir.Umumi cezaevinin doğu cephesinde, cezaevi ileaynı tarihlerde inşa edilen küçük bir hamam yer almaktadır.Umumi cezaevi mahkumların isyanı sonucu 1979 yılında yanmıştır.
Umumi cezaevinin kuzeyinde, 1939 yılında yapılan 2 katlı 9 koğuşlu, Çocuk Islahevi diye adlandırılan ikinci bir yapı bulunmaktadır.Bu yapınında kuzeyinde müşahade (gözlem) hücrelerinin yer aldığı 2 katlı bir yapı mevcuttur. Her üç yapı mimari yönden bir bütünlük arzetmektedir.
M Sabahattin Ali, Kerim Korcan, Osman Deniz Cezaevinde yatan ünlüler arasındadır.
Uzun yıllar hapishane olarak kullanılmak üzere Adalet Bakanlığına tahsisli bulunan cezaevi, kültürel amaçlı değerlendirilmek üzere 1999 yılında Kültür Bakanlığına devredilmiştir.

Okudunuz mu?   SİNOP İL JANDARMA EK HİZMET BİNASI

 

Resim:
TURİZM İNDEKSİ
Kaynak:
TURİZM İNDEKSİ

Adres:
Kaleyazısı Mahallesi,
57000 Sinop Merkez/Sinop