HAN – ESKİŞEHİR  / 39.218,30.71062
1834 yılında Fransız mimar-arkeolog Charles Texier taralından arkeoloji dünyasına tanıtılmıştır. Üzerinde yazılar bulunmasından dolayı yöre halkı tarafından “Küçük Yazılıkaya” tepe akroterinin sağında yer alan pervaz üzerinde Paleo-Frigçe “AREZASTİN” kelimesi yazmasından dolayı ise “Arezastin Anıtı” olarak bilinmektedir. Anıt; üçgen alınlıktı, beşik çatılı, tepe akroterlidir. Akroter kısmı iç içe geçmiş iki daireden oluşmaktadır. Akroterin hemen altında rozet, üst pervazlarda bdklava motifi, alınlığı ortadan ikiye bölen dikmenin iki yanında simetrik olarak yerleştirilmiş iki adet pencere yer almaktadır. Anıtın cephesi yan duvarlar ile üst kısım ana kiriş ile sınırlandırılmıştır. Yan çerçeveler kare panolar içine baklava motifleri ile bezenmiştir. Saçaklığın üst kısmında, pervazlarda, ana kirişin altındaki friztfe ve sağ yan çerçevenin dik yüzünde Paleo-Frigçe yazılar görülebilmektedir. Yazılıkaya-Midas anıtı ve diğer anıtlar gibi Arezastin anıtı aslında Açık hava tapınağıdır. Frig Kaya Anıtlarının tüm özelliklerini taşıyan bu anıt, tam olarak bitirilmemiş olup, cephe yüzeyine küçük bir niş yapılmıştır.

Resim:
TURİZM İNDEKSİ
Kaynak:
TURİZM İNDEKSİ

Adres:
Yazılı Mahallesi
Han/Eskişehir

Okudunuz mu?   ALEMŞAH KÜMBETİ