FATİH – İSTANBUL / 41.008063, 28.978160
BEŞİR AĞA ÇEŞMESİ (H.1157- M.1744)Ayasofya meydanında cadde üzerinde (Divanyolu cad- Yerebatan Cad. köşe) tarihi su terazisinin önünde bulunan bu çeşmenin cephesi baştan başa mermerle kaplı ise de taşları yer yer kırılmış, teknesi yok olmuştur. İki mermer sütun arasında yine mermer kornişlerle çerçevelenmiş ayna taşının üzerindeki kitabesi son yıllarda çeşme sökülüp yeniden kurulurken hasar görmüştür.

Şair Rahmi’nin kaleme aldığı, Beşir Ağa’nın sülüs hatla bizzat yazdığı tarih manzumesi okunabildiği kadarı ile şöyledir:
“ Cenab-ı âb-ı rû-yi husrevan Sultan Mahmud’un”
“ Cihan sîrab-ı feyz-nisar… lûtfudur hâkkaa”
“ İdüb her kûşesinde âlemin sad gûne hayr icad”
“Cihanı kıldı âbâd ol Hıdiv-ı ma’delet-fermâ”
“ Anın… kim işte bu âb-ı musaffayı”
“ Aga-yi ekrem-i Darüssaade………”
“ Zehi Aga-yı Bermek-meşreb-ü Hâtem-tabiat kim”
“ Anın şadab-ı feyz-i cûyibar-ı lûtfudur dünya”
“ Revan oldukca yâ Rab cûyibar-ı çeşme-i Hurşid”
“ Ola sîrab-ı feyz-i devleti dünya ve mafiha”
“ Huruf-i bî-nukatla Rahmiyâ tarihin işrab it”
“ Suvardı dehri hakkaa hayr-i câriyle Beşir Ağa”
(1157)

Resim:
TURİZM İNDEKSİ
Kaynak:
http://www.suvakfi.org.tr/cesme/besir-aga-cesmesi-h-1157-m-1744/1283/

Bunlar da ilginizi çekebilir...

Okudunuz mu?   AYASOFYA HÜRREM SULTAN HAMAMI