KONAK – İZMİR / 38.419706, 27.135998

HAVRALAR
İzmir’de bulunan havralar Namazgâh semtine bitişik bir alanda yoğunlaşmıştır. Burası aynı zamanda Yahudi toplumunun da yerleşim alanıdır. Bilindiği üzere dini inançlarından dolayı 1492 ve daha sonraki yıllarda Avrupa’da yerlerinden edilen Yahudilere sadece Türkler kucak açmıştır. Osmanlı İmparatorluğu onları ülkenin çeşitli şehirlerine yerleştirilerek, çok geniş bir din ve vicdan hürriyeti tanımıştır.

Türk Milleti vatansız kalan Musevileri sadece ülkesine kabul etmekle yetinmemiş, onları aynı zamanda çeşitli baskılardan da korumuştur. Bu maksatla da Yahudi yerleşim birimleri Türk mahallelerinin yanlarında kurulmuştur. Böylece Musevilerin Hıristiyanlar tarafından taciz edilmeleri de önlenmiştir.

İzmir’e yerleşen Museviler, diğer şehirlerde olduğu gibi, kendi aralarında, terk ettikleri bölgelere göre gruplaşarak her grup kendi ibadethanesini kurduğundan dar bir alanda birçok sinagog (havra) açılmıştır. Mezarlıkbaşı’ndaki 927 sokak çevresindeki sinagogların yoğunluğu nedeniyle “Havra Sokağı” adını almıştır. Buradaki Havralar eski tipte, merkezi sistemde yapılmış olup, salon ortasında dört sütun bulunur, okuma ortada yapılırdı. Kalem işleriyle süslü ahşap tavanlı yapılardı.

Sinyora (Giveret) : 927 Sokak No:77 Konak
16.yüzyılda yapılmıştır. Sinagogun kurucusu olduğu bilinen Gracia Nassi’den dolayı isminin Sinyora olduğu belirtilmektedir. 1841 yılındaki yangından sonra Yeruşalmi ailesi tarafından tekrar inşa edildi. Tavanı Türk evlerinde olduğu gibi uzun tahtalardan oluşur. Sinagogun içindeki süsler, kabartmalar ve manzara resimleri dikkat çekicidir. Yeni onarılmıştır. Ziyarete açıktır.

Şalom (Aydınlı) 927 Sokak No: 38 Konak
1500’lerde yapılmıştır. Sebatay Sevi’nin burada eğitim aldığı söylenir. 1841 yılındaki İzmir yangını bu sinagogun önünde durmuş ve orada sönmüştür. Kapısında bu olayı anlatan bir yazı vardır. Musevilerin dini bayramlarında ibadete açılmaktadır.

Algazi: 927 Sokak N:38 Konak
1724 yılında Algazi ailesi tarafından yapılmıştır. Bet Israel Sinagogu’ndan sonra en büyük sinagogdur. İki katlıdır. Musevilerin dini bayramlarında ve her Cumartesi ibadete açıktır.

Okudunuz mu?   ÇANDARLI KALESİ

Bikur Holim: İkiçeşmelik Cad. N:40 Konak
1724 yılında Salomon de Cavies tarafından yaptırılmıştır. 1772 yılında yanmış ve 1800 yılında aynı aileden Manuel de Civaes tarafından tekrar inşa edilmiştir. İzmir’in en güzel sinagoglarından biridir. Günümüze orijinal hali ile gelebilmiştir. Girişte küçük bir çalışma yeri vardır (Bet Midraş). Musevilerin dini bayramlarında ve her Cumartesi ibadete açıktır.

Etz Hayim: İkiçeşmelik Cad. N:5 Konak (kapalıdır)
Bizans Döneminden beri mevcuttur. İzmir’in en eski sinagogudur. İzmir yangınlarında yanmış ve restore edilmiştir. Son olarak Daniel Sidi tarafından 1851 yılında restore edilmiştir. Kullanılamaz durumdadır.

Hevra (Talmut Tora) : 927 Sok. N:4/7 Konak (kapalıdır)
17. yüzyıldan kalmadır. 1841 yılında yanmış ve 30 yıl sonra tekrar restore edilmiştir. Çatısı tamamen çökmüş olup, büyük bir onarıma ihtiyaç duymaktadır.

Bet Hillel: 920 Sokak No: 23 Konak (kapalıdır)
Ünlü din bilgini Hayim Palaçi’nin ibadet ettiği sinagogdur. Pırlanta üçgeni olarak (Gürçeşme’deki Hayim Palaçi’nin Mezarı-aynı mezarlıktaki kutsal su havuzu (mikve)-ve Bet Hillel Sinagogu) adlandırılan kutsal alanın bir ayağıdır. Yanmış ve yıkık bir durumdadır.

Portekiz : 920 Sokak N:44 Konak
1550’lerde yapıldığı tahmin ediliyor. 1666’da Sebatay Sevi burayı kendi mekânı gibi kullanmıştır. Kullanılmamaktadır.

Resim:
http://static.panoramio.com/photos/large/49235249.jpg
Kaynak:
http://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/izmir/gezilecekyer/havra-sokagi-ve-havralar

Adres:
Anafartalar Caddesi Havra Sokak
Sinagogları ziyaret için Tel-Faks : (232) 465 29 84
KONAK – İZMİR