KONAK – İZMİR / 38.420017,27.134868
Kestanepazarı Camii (Kızıl İbrâhim Camii veya Ahmed Ağa Camii), İzmir’in Konak ilçesinde bulunan (Hicri) 1078, (Miladi) 1667-68 yılında inşaası tamamlanmış cami.

İzmir’deki Kemeraltı Çarşısı içerisinde bulunan Kestanepazarı Camii veya diğer anılan adlarıyla Kızıl İbrâhim Camii, Ahmed Ağa Camii, bugün mevcut olmayan, fakat Evliya Çelebi’de kayıtlı bulunan dört mısralık kitabesine göre Hicri 1078’de (Miladi 1667-68) Eminzade Hacı Ahmed Ağa tarafından yaptırılmıştır. Günümüze yakın tarihte yapılan yeni kitabede ise yapım tarihi olarak Hicri 1079 (Miladi 1663) yazmaktadır. Baruthâne-i Âmire nâzırlığı yapan Eminzade Hacı Ahmed Ağa’nın aynı zamanda İstanbul’un Üsküdar semtinde de vakıfları bulunmaktaydı. 1730 tarihli bir vakıf kaydında da Hacı Ahmed Ağa Camii olarak geçen yapı, 1735 ve 1838 tarihli iki vakıf kaydında aynı şahsın vakfından Kızıl İbrâhim Camii olarak anılmaktadır. Böylece caminin bugün kullanılmayan fakat eski vesikalarda geçen iki eski ismi daha bilinmektedir. Ahmet Vefa Çobanoğlu’na göre zamanında yerinde Kızıl İbrâhim Camii bulunmakta iken 1078’de (1667-68) Ahmed Ağa tarafından yeniden inşa edilmiştir. Asılı tabelanın naklettiğine göre kitabesinde şöyle yazmaktaydı: Bu Camii Eminzade Hacı Ahmet Ağa’nın bina ve vakfeylediği bir eserdir. İnşa tarihi: Miladi 1663, Arabî 1079’dur. Kitabesinde de şöyle yazmaktadır: Cenabı sahibül hayrat Ahmet Ağa hasseten lillah. Bu âli camiyi yaptırdı. Kast-ı hayr idi nagâh.. Bu tarih-i dilgüşah seyreyleyenler dedi tarihinin, yerinde olduğu zibah bî bedel Camii tealallah.

Okudunuz mu?   ÇEŞME KALESİ VE MÜZESİ

Başdurak Camii ile Şadırvan Camii arasında kestane pazarı olarak bilinen bölgede inşa edilmiştir. Bu iki caminin yanı sıra Kemeraltı Camii, Konak Yalı Camii ve Hisar Camii ile birlikte Kemeraltı’nda bulunan en önemli tarihi camiler arasındadır. 19. yüzyılda büyük bir yangınla zarar gören ve tadilat geçiren cami 1965’te bir restorasyon daha geçridi. En son 1992 yılında İzmir’de meydana gelen depremden özellikle taşıyıcı tonozları zarar gördüğü için 1993 yılında restorasyon çalışmaları başlatılan tarihi Kestanepazarı Camii, Şubat 1998’de törenle yeniden hizmete açıldı.

Resim:
http://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/izmir/gezilecekyer/kestanepazari-camii
Kaynak:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kestanepazar%C4%B1_Camii
Bu yazı GNU Özgür Belgeleme Lisansı ve Creative Commons Atıf/Benzer-Paylaşım Lisansı altındadır.

Adres:
Ahmetağa Mah.872 Sok,
Tel: 0232/484 89 15 – 425 10 25
KONAK – İZMİR