MİLAS – MUĞLA / 37.193021,27.641889
Stephanus Byzantinus’un bildirdiği efsaneye göre Bargylia’yı Yunan mitolojisindeki kahramanlardan Bellorophon kurmuş. Pegasos adındaki meşhur kanatlı atının arkadaşı Bargylos’u çifte ile öldürmesi üzerine onun hatırası için şehre Bargylia ismini vermiştir. Şehrin M.Ö.1 yy.’da bastığı sikkeler üzerinde bu efsanenin kahramanları Pegasos ile Bellorophon’un tasvirleri bulunur. Pegasos uçar halde veya sırtında sahibi Bellorophon’la beraber gösterilmiştir. M.Ö 5. yy’da Attika-Delos Deniz Birliği’ne vergi ödeyen Bargylia’nın ismine de ilk defa bu birliğin vergi listesinde rastlanmaktadır. Antik kentte şu anda görülen kalıntılar arasında çok azı korunabilmiş sur, hangi tanrıya ait olduğu belli olmayan Roma Dönemi’ne ait bir tapınak kalıntısı, bir tiyatro kalıntısı, çok az kısmı korunabilmiş su kemerleri, belli belirsiz bir stoa, iyi korunmuş bir odeon, ekseriyeti sade yapılmış lahitlerden oluşan nekropol ve bir kilise kalıntısı ile beraber birkaç Bizans yapısı yer almaktadır. Bargylia’da bulunan girlantlı bir lahit Milas müzesi bahçesinde sergilenmektedir.
Ulaşım: Bargylia, Güllük Limanı’nın ağzında kara içine giren ince ve derin bir koyun meydana getirdiği yarımadanın doğu ucunda çift zirveli küçük bir tepe üzerindedir.

Resim:
By Hwhorwood (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Kaynak:
http://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/mus/gezilecekyer/bargylia

Adres:
Boğaziçi Köyü, Güllük
MİLAS – MUĞLA

Okudunuz mu?   PHYSKOS, PHYSCUS, FYSKOS (BELDİBİ – ASARTEPE)