MİLAS – MUĞLA / 37.316912,27.779730
Milas’ta XIV. yüzyılda Menteşeoğulları döneminde yapılmış, Milas’ın en büyük camii olan yapı günümüzde Ulucami olarak da tanınır. Kapısı üstünde yer alan iki buçuk metre uzunluğunda bir mermer levhaya iki satır halinde yazılmış kitâbesine göre, Cemâziyelâhir 780’de (1378) Emîr Ahmed Gazi Bey tarafından yaptırılmıştır. Aynı adı taşıyan mahallede bulunan cami 1879 ve 1912 yıllarında tamir görmüştür.

Resim:
http://www.akmb.gov.tr/userfiles/files/%C4%B0LLER%20VE%20ULU%20CAM%C4%B0LER%C4%B0/MU%C4%9ELA/M%C4%B0LAS%20ULU%20CAM%C4%B0%C4%B0/M%C4%B0LAS%20ULU%20CAM%C4%B0%C4%B0.pdf
Kaynak:
http://www.akmb.gov.tr/userfiles/files/%C4%B0LLER%20VE%20ULU%20CAM%C4%B0LER%C4%B0/MU%C4%9ELA/M%C4%B0LAS%20ULU%20CAM%C4%B0%C4%B0/M%C4%B0LAS%20ULU%20CAM%C4%B0%C4%B0.pdf

Adres:
Burgaz Mah. Selimiye Cd. No:5
MİLAS – MUĞLA

Okudunuz mu?   ŞÖVALYE ADASI