MENTEŞE – MUĞLA / 37.217958,28.365593
Muğla Saat Kulesi, Muğla’da bulunan tarihi bir saat kulesi. Şehrin Balıbey mahallesinde, Mustafa Muğlalı Caddesi ile Ulu Cami Sokak’ın kesiştiği merkezi bir noktada yer alan saat kulesi, Muğla’da yaşamış Rumlar’ın şehre kazandırdığı en güzel eserlerden birisidir. Muğla Belediyesi’nin ilk başkanı Hacı Süleyman Ağa tarafından 1885 yılında yaptırılan saat kulesinin mimarı Rum Filivari Usta’dır. Üzerinde yer alan kitabede hem yapanı, hem de neden yapıldığı hakkında bilgiler bulunur. Kitabeyi de Muğla Rüştiyesi hocalarından ve Şahidi Mevlevihanesi neyzeni Dede İsmail Hakkı Efendi yazmıştır. Saat Kulesi, kesme taş ve tuğladan, kare planlı ve beş katlı olup, aşağıdan yukarıya doğru küçülmektedir.

Saat kulesinin kitabesinde Osmanlıca şunlar yazmaktadır:

Sâhib’ül-hayr Hâcı Süleymân Efendi Hazreti
Yine deryâ-yı atâsı nâ-gehân etdi zuhur
Bâ-husûs iftâr u eshâr vaktini ilân için,
Bu mahalle bir muvakkit-hâne yaptı bî-kusûr
Beldemizde misli nâ-mesbûk kebîr çan sâ’ati
Avrupa’dan celb edince herkese virdi sürûr
Kalmadı hiç ihtiyâç cep sâ’ati taşımaya
Aks-i âvâz ile âlem vaktini etti şu’ûr
Hem Ziyâ şevk ile buldu bu mücevher târihi,
Geldi meydâna muvakkit-hâne bâ-vüs’ ü vüfûr
Harrerehu İsmail Hakkı (Sene1302, fî 15 Şab’âni’l-muazzam) min-telâmiz-i Mustafa Vasfî.
Kostantin oğlu Filvari yapdı bu metin dîvârı
Hatâdan itsün emin dest ü âlâtın Bârî

Resim:
http://www.trthaber.com/foto-galeri/zamanin-tanigi-saat-kuleleri/6036/sayfa-22.html
Kaynak:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mu%C4%9Fla_Saat_Kulesi
Bu yazı GNU Özgür Belgeleme Lisansı ve Creative Commons Atıf/Benzer-Paylaşım Lisansı altındadır.

Adres:
Camikebir Mahallesi Saatli Kule Caddesi
MENTEŞE – MUĞLA

Bunlar da ilginizi çekebilir...

Okudunuz mu?   ESKİ - İBRAHİM AĞA - CAMİİ