ORTACA – MUĞLA / 36.703896,28.697366
Sangerme plajı ile Osmaniye köyü arasında da Pisilis yerleşmesine ait kalıntılar yer almakta olup, bu eserler 1987 yılına kadar çatılan dışında büyük ölçüde ayakta kalabilmiş yapılar halinde varlıklarını koruyabilmişlerdir. Sangerme plajının hemen gerisindeki Pisilis’in yerleşme alanı, bu çevrenin tek düz yeridir. Bu nedenle de 1987 yılında burada başlayan otel inşaatlan önce tarihi kentin limanı ve kalıntılannın üzerinde, daha sonra da çevresindeki dağlık-tepelik alanda yükselmeye başlamıştır.

Kaynak:
DOĞAL VE TARİHİ ÇEVRE TAHRİBİNE BİR ÖRNEK:
PİSİLİS (SARIGERME-MUĞLA)
Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat DOĞU

Sarıgerme’deki îberotel sınırları içinde kalıyor: Halen görülebilen harabeler, duvarlarla çevrili şehir merkezi (M.S. 4 ve 6. yüzyıl ), bunun dışında kalan birkaç büyük yapı ve mezarlık… Şehir merkezi kayalık bir tepe üzerine kurulu. Antik kent kalıntılarından, Pisilisin şehir yapısının dar caddeler ve sokaklar, birbirine yakın dar ve genellikle iki katlı evler şeklinde olduğu tahmin ediliyor. 50-70 cm. kalınlığındaki dış duvarlar taş, tuğla kırıkları ve horasanlar (Roma betonu = Opus Caementitium); damlar ise tahta kalaslardan ve kerestelerden yapılma (kalaslar hala görülebilmekte)… Şehir duvarlarının yüksekliği yaklaşık 10 metre, kalınlığı ise 3 metre kadar ve bunlar da Roma betonundan inşa edilmiş. Şehrin yaklaşık dörtte biri, güneydoğudan gelen göçmen kumullarla örtülmüş. Şehir duvarlarının dışında, otel bungalovlarının olduğu bölümde bir anıt mezarın heybetli taş kütle-temeli bulunuyor. Üçlü bazilikanın kalıntıları, batı duvarının batısında ve “Büyük Nischen-Bazilika” kalıntıları kuzey duvarının kuzeyinde yer alıyor. Mezarlığın kalıntıları (tahminen krallık zamanının nekropolü) otel bungalovlarının güneydoğusundaki tepeden görülebilirken, kayalık arazide beşik tonozlu evler ve büyük bir hol dikkat çekiyor. Sahilin önünde bulunan Babaadası’nda da bir Roma mezarlığının kalıntıları yer alıyor.

Resim:
TURİZM İNDEKSİ
Kaynak:
http://www.ortaca.gov.tr/default_b0.aspx?id=124

Adres:
Sangerme
ORTACA – MUĞLA

Bunlar da ilginizi çekebilir...

Okudunuz mu?   TURUNÇ