DERİNKUYU – NEVŞEHİR / 38.373369, 34.735069
Yeraltı şehirleri:
Kapadokya bölgesinin en ilginç kültürel zenginliklerinden biri olan çeşitli büyüklükteki yeraltı yerleşimleri geçmişte sık sık çeşitli saldırılara maruz kaldığından, daha çok tehlike anında halkın geçici olarak sığınmasını sağlamak için yapılmıştır.

Yeraltı şehirleri aynı zamanda yörede bulunan hemen hemen her evle gizli geçitlerle bağlantılıdır yörede yaşamış olan insanlar kendilerin Daha fazla emniyete almak için yaşadıkları kayadan evlerin çeşitli yerlerine geçilmesi zor odalar, tuzaklar hazırlamış, ihtiyaç karşısında kayaların dibine doğru yem odalar açmışlardır böylece koridorlar ve galeriler çoğalarak yeraltı şehirlerini meydana getirmiştir. Çeşitli büyüklükteki yeraltı şehirleri 150-200 civarındadır. Bazı yeraltı yerleşimleri 30 000 kişiyi alabilecek kapasitededir.

Yeraltı şehirlerinin en eski katları genelde giriş katları olup. Daha ziyade ahır olarak kullanılmıştır. Bunun nedeni de hayvanları daha aşağı katlara indirmenin zorluğundandır. Oldukça kaba olarak oyulmuş ahır duvarlarının alt kısımlarına hayvanların yem yiyebileceği oyuklar ve hayvanları bağlamak için birer delik yapılmıştır gerek kışın gerekse yazın ılık olan yeraltı şehirlerinde şıra haneler ve mutfaklar da genelde üst kâtlardadır yöreden elde edilen üzümlerin işlenerek şarap haline getirildiği şırahaneler, üzümlerin kolay taşınabilmesi için daha çok üst katlara inşa edilmişlerdir. Mutfak sayıları gözönüne alındığında her ailenin bir mutfağı olmadığı, mutfakları ortaklaşa kullandıkları ortaya çıkmaktadır. Mutfaklarda bugün Kapadokya kasaba ve köylerinde da hala kullanılan tandır adı verilen yemek pişirmeye yarayan ocaklar bulunmaktadır.

Ayrıca mutfak kenarlarına erzak küplerini düzenli bir şekilde yerleştirmek amacıyla küçük oyuklar yeralır. Erzak küplerine yörede hala bolca üretilen arpa, Buğday, mısır ve çeşitli sebzelerin yanısıra bira ve şarap da konulmuştur. Kâtlar arasında odaların tavan ve taban kısımlarında iletişim maksadıyla yapılmış çapı 5-10cm.yı geçmeyen haberleşme delikleri bulunmaktadır.

Okudunuz mu?   ÜRGÜP

Yeraltı yerleşimleri İçinde hem havalandırma hem de haberleşme maksadıyla yapılmış, çoğu zaman yeraltı yerleşiminin tabanı ile bağlantılı bacalar bulunmaktadır bu havalandırma bacaları aynı zamanda su kuyusu olarak da kullanılmıştır. Bazı su kuyularının ağız kısımları düşmanın suyu zehirlemesini önlemek için yeryüzü ile bağlantısızdır. Yeraltı yerleşimlerinin birbirlerine tünellerle bağlandığını iddia edilse de bugün bunu doğrulayacak bir kalıntıya henüz rastlanmamıştır.

Derinkuyu yeraltı şehri:
Nevşehir-Niğde karayolu üzerinde ,Nevşehir’e 29 km. uzaklıktadır. Derinkuyu yeraltı şehrinin derinliği yaklaşık 85 metredir. Bu yeraltı şehri, bir yeraltı şehrinde bulunan tüm özelliklere sahiptir. (ahır, kiler, yemekhane, kilise, şırahane vs.) Ayrıca 2. Katta misyonerler okulu bulunmaktadır. Geniş bir alan olan okulun tavanı yeraltı şehirlerinde pek rastlanmayan beşik tonoz ile örtülüdür. Salonun solundaki mekanlar çalışma odalarıdır.

Yeraltı şehrinin 3. Ve 4. katlarından sonra merdivenle doğrudan derinlemesine inilmekte ve alt katta bulunan haç planlı kiliseye ulaşılmaktadır. Yeryüzü ile bağlantısı bulunan 55m. derinliğindeki havalandırma bacası, aynı zamanda su kuyusu olarak da kullanılmaktadır. Alt kata kadar uzanan kuyulardan her kat yararlanamaz, ayrıca istila anında zehirlenmeyi önlemek için bazı kuyuların ağzı yeryüzü ile bağlantısızdır. 1965 yılında açılan Derinkuyu yeraltı şehrinin halen yüzde onu gezilebilmektedir.

Resim:
TURİZM İNDEKSİ
Kaynak:
TURİZM İNDEKSİ