GÜZELYURT – AKSARAY / 38.263136, 34.289832
Düzensiz altıgen planlı kilise döz tavanlıdır; tavan doğuda apsis önünde iç bükey oyulmuştur. Yıkılan apsis, giriş şeklinde kullanılmaktadır; orijinal kapı kuzey duvardadır. Duvarlarda yer alan nişlerin çoğunlukla sonradan yapıldığı, freskoları tahrip etmelerinden anlaşılmaktadır. Kilisenin zemininde ve nişlerinde mezarlar görülür. Kuzeybatıdaki niş özerinde yer alan ve Martir Georgios ile birlikte tasvir edilmiş banileri gösteren freskonun kitabesine göre kilise, “Amirarzes” (özel askeri kuvvetlerini yetiştirmesi için kendisine tımar arazisi verilmiş komutan) Basileios’un eşi Tamara tarafından II. Sultan Mesud ve İmparator II. Andronikos’un hüküm sürdükleri dönemde -1283 ile 1235 yıllan arasında-dekore edilmiştir.

Kitabenin metni şöyledir:

“Şerefli Büyük Martir Aziz Georgios adına kurulan bu tapınak Amiraızes Basiîeios Giag(oupes)’in eşi ve karşıda resmedilmiş olan Tamara’nın yardımlarıyla büyük istek ve güçlüklerle muhteşem bir şekilde dekore edilmiştir. Ey çilekeş Kapadokyalı Martir Georgios. Yüceler yücesi, soylular soylusu Büyük Sultan Mesud’un hükmü altında, Andronikos Efendimiz Romalılar üzerinde hüküm sürerken.”

Tasvirde elinde bir kilse maketiyle gösterilen baniye, muhtemelen Gürcü asıllı bir prensestir. Kilisenin tavanındaki diğer bir kitabede bu yapıya bağışladığı araziden söz edilmektedir:

Okudunuz mu?   ÜÇ GÜZELLER (ÇATALKAYA) SEYİR TEPESİ

“Ben naçiz Tamara, yaptırdığım bu tapınak için yamaç Çizerindeki bir üzüm bağının arazisini, Şiara Phateneslen satın almış olduğum bağı bagışlıyorum.”

Bani freskosunun sağındaki mezar nişinde ise, kısmen silinmiş üçüncü bir kitabe yer alır:

“Ruhumu günahlardan arındır, öyle ki, bir din adamının ruhu kadar arındır…. senin hizmetkârın…

ifadesi yer almaktadır.

Sol tarafı yıkılmış apsis kubbesinde Deesis sahnesi; alttaki şeritte Piskopos Athenogenes, Blasios, Nikolaos ve Diakon Stephanos; zafer kemeri içinde Kosmas, Damianos, Thalelaios ve Rafael; kuzeydeki kapı alınlığında Georgios; tavanda kapı hizasında Sergios, Bakhos, Leontios; tavanda batıda Metamorphosis (başkalaşım); güneyde çarmıhta İsa; doğuda Isa’nın Göğe Yükselişi; kuzeybatı duvarda Georgios; baniler ve Georgios; Koimesîs (Meryem’in ölümü); güneybatı duvarda (İsa’nın) Doğumu, Marina Belzebuth; güney duvarda Georgios ve Demetrios; ayrıca bazı aziz tasvirleri görülmektedir.

Resim:
TURİZM İNDEKSİ
Kaynak:
TURİZM İNDEKSİ

Adres
Belisırma Köyü,
Güzelyurt /Aksaray
Telefon +90 (382)-213-24-74
Fax +90 (382)-212-35-63