ÜRGÜP – NEVŞEHİR / 38.620644, 34.864643
Ürgüp’ün Ortahisar Kasabası merkezinde yer alan, kuzeyine avlu ve şadırvan yerleştirilen caminin giriş kapısı üzerinde iki Osmanlıca kitabesi bulunmaktadır. Kitabesine göre H.1258 tarihli olan caminin son cemaat yerinde bulunan mezar yine aynı tarihi vermektedir. Bu mezarın Abdioğlu adlı bir şahsa ait olduğu ve bu kişinin yapının banisi olduğu düşünülür. Bu nedenle camii Abdioğlu ismini almıştır. Düzgün kesme taşla inşa edilmiş yapı bugün oldukça iyi durumdadır. Yapının kuzeyindeki avlusuna doğuda bulunan basık kemerli bir kapı ile girilir. Avlunun güneyinde dört sütunla biçimlenen ve simetrik olmayan bir son cemaat yeri bulunur. Son cemaat yerinde yapının basık kemerli kapısının önü kubbe ile, diğer bölümler sivri tonoz ile örtülüdür. Basık kemerli giriş kapısı üzerinde biri oldukça büyük iki Osmanlıca kitabe yer alır. İç mekan kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. İki sıra üçer sütun üzerine kuzey güney doğrultusunda atılan kemerlerle mihrap duvarına dikey üç sahna ayrılmıştır. Bunun yanı sıra ters aksta atılan takviye kemerleri ile orta sahında yaklaşık kare planlı üç birim oluşturulup üzeri pandantif geçişli kubbe ile örtülmüş, yan sahınlar ise sivri tonozla örtülmüştür. Böylelikle boylamasına yöneliş gösteren mihrap önü boylamasına üç kubbeli bir plan şeması oluşturulmuştur. Harimin kuzeyinde, kuzey duvar içerisine yerleştirilen merdivenle çıkılan ahşaptan kadınlar mahfili oluşturulmuştur. Yeni minare yapının kuzeyine, yapıdan bağımsız olarak 1973 yılında yaptırılmıştır. Yapının dört sütunla biçimlenen baldaken tarzdaki özgün minaresi kuzey doğu köşesinde yer alır.

Resim:
TURİZM İNDEKSİ
Kaynak:
http://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/nevsehir/kulturenvanteri/abdoglu-cam

Bunlar da ilginizi çekebilir...

Okudunuz mu?   KAPADOKYA SANAT VE TARİH MÜZESİ