ÜRGÜP – NEVŞEHİR / 38.577054, 34.895377
Aya Nikola Manastırı (Kilisesi) kasabanın 1 kilometre güneyinde, üzüm bağlarının ve bahçelerinin arasında yeşil bir alanda Mustafapaşa’nm (Sinasos) merkezine yürüyerek on dakika mesafede bulunmaktadır. Manastıra, kasaba merkezinden güneye doğru kıvrılarak ilerleyen Dere Sokak’tan geçilerek ulaşılmaktadır. Yolun Manastıra ula­şan ve toprak olarak devam eden 200 metrelik kısmının başlangıcında batı tarafında ise küçük bir giriş kapısı ile algılanabilen kayaya oyulmuş Aziz Stefanos kilisesi bulunmaktadır. Manastır, kasabanın güneybatısında bulunan Aliya (Aliye) Tepesinin eteklerine yakın nispeten düzlük, bahçelik ve verimli bir kırsal arazinin başlangıcında bulunmaktadır. Arazide değişik şekillerde kaya oluşumları ve bunların içine oyulmuş barınaklar, su yolları ve kanalları, kilise ve şapeller vardır. Çevredeki en cüsseli mantar formundaki monolitik kayanın ortasına, manastırın kilisesi oyulmuştur. Dere Sokaktan gelerek manastır önüne ulaşan yol burada güney ve batı yönlerine doğru ikiye ayrılmaktadır. Batıya dönen yol kısa bir yokuştan sonra kilisenin avlu giriş kapısı önüne çıkmakta, ilerde Sinassos kilisesi ve Aliya Tepesi eteklerine ulaşmaktadır. Yapının kuzeybatısında eski ipek böceği üretim çiftliği binasının bulunduğu yüksekçe bir plato vardır. Kilise ve avlusunun güney batısında, kilisenin ana kayasından yüksek fakat daha küçük hacimli, kilisenin mutfağı olarak kullanıldığı söylenen değişik kotlarda odaların oyulduğu bir peribacası bulunmaktadır. Güneyde manastıra yaklaşık 60 metre mesafede yaygın bir peribacası-kaya kütlesi içine oyulmuş küçük bir kilise (şapel) (Aziz Yuannis Feologos Mukaddes Yahya Kilisesi) bulunmaktadır. Manastır kompleksine, kuzey duvarında yer alan, iç içe iki yuvarlak kemerli, bezemeli bir kapı ile bahçeden girilir. Yuvarlak kapı kemerinin alnında Yunan harfleri ile ” O AYİOS NİKOLAOS ” ( Aziz Nikolas, St. Nicholas, Aya Nikola…) adı oyulmak suretiyle yazılmıştır. Manastırın yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlik­te, yapının 19.yy.ın ikinci çeyreğinde yapılmış olduğunu söyleyebiliriz. Yapı üzerinde yapım tarihini belgeleyen herhangi bir yazıta rastlanmamışsa da kilisenin iç nar-teksinin duvarlarındaki isim ve tarih içeren oyma ve kalemisi yazılarda en eski 1855 tarihine rastlanmıştır. 1870-77 yıllan arasında bir onarım geçirdiği bilinen manastırın 1855 yılının çok daha öncesinde inşa edildiği düşünülebilir.

Resim:
TURİZM İNDEKSİ
Kaynak:
http://www.kapadokya.gov.tr/en/culturalbequest/ayanikolamanastiri

Adres:
Dere Sk.Davutlu Mahallesi
50400 Mustafapaşa Köyü/Ürgüp/Nevşehir

Bunlar da ilginizi çekebilir...

Okudunuz mu?   BAZAAR 54 - ELİFSU TURİZM İMALAT TİC. VE SAN.A.Ş.