GÖREME – NEVŞEHİR / 38.642442, 34.843528
Göreme Açık Hava Müzesi içindedir. Girişi kuzeyden olan kilise, salonları açık bir avlunun üç kenarına serpilmiş bir manastırın parçasıdır. Narteks kısmı yıkılmış olan kilisenin plan tipi, karanlık ve elmalı kiliselerden farklı olarak, kare içinde iki serbest destekli kapalı yunan haçı tipinde ve üç apsislidir.
Her ne kadar İsa’nın göge yükselişi sahnesinin altına isabet eden yerdeki derin iki ayak izinden halk tarafından Çarıklı kilise olarak adlandırılmasına karşın, kimi ikonografik özellikler ve haç temalı grafitilerden dolayı kilisenin kutsal haç’a adandığı ve adının haçla ilgili olabileceği bir başka görüştür. İki katlı olarak kazılan kilisenin alt katında dikdörtgen planlı bir yemekhanesi bulunmaktadır. Kilise’ye İsa’nın hayatı ile ilgili oniki sahne resmedilmiştir. Büyük bir olasılıkla siklustaki sahne sayısı mimarideki değişime bağımlı bir şekilde onikiye inmiştir. Bu sahnelerden üçü İsa’nın çocukluk, ikisi yetişkinlik ve yedisi çile çektiği döneme aittir. Kilise 11. Yüzyılın sonuna tarihlenmektedir.

Okudunuz mu?   GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ
TURİZM İNDEKSİ
TURİZM İNDEKSİ

Resim:
By Wolfgang Sauber (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Kaynak:
TURİZM İNDEKSİ

GÖREME KİLİSELERİNDE EN ÇOK RESMEDİLEN SAHNELER