MALKARA – TEKİRDAĞ / 40.893510,26.903217
Dedesi Paşa Yiğit, Saruhan (Aydın) TürkmenIeri’nin bir kolu olan ve Danişment Oğulları diye anılan göçebe Türkmenlerdendir. Ömer Bey, Fatih zamanında yaşamış, babası Turhan Bey’in yanında yetişmiş, savaş meydanlarında sayısız kahramanlıklar göstermiş gözü pek bir kumandandı.

1473’te Otlukbeli savaşına katılmış, Murat paşanın tedbirsizliği yüzünden Uzun Hasan’a esir düşmüştür. Fatih, Barburt’a sürgün edilen bu çok sevdiği kumandanın bir çok esir karşılığında serbest bıraktırmıştır.
Ömer Bey, Malkara’da bir camii (Çarşı camii), bir mescit, bir tekke, Edirne’de bir mescit, Başlı köyünde bir tekke yaptırmıştır. Dimetoka ve Malkara’da bulunan bir değirmen, bir dükkan, bina ve arazi ile Yenişehir ve Tırnova’nın cizyelerini vakfetmiştir.

Okudunuz mu?   MALKARA EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI ÖZEL MÜZESİ

Ömer Beyin 900 hicri tarihli vakfiyesi olduğuna göre, vefat ettiği tarihin 809 değil de 908 olması daha uygundur.

Resim:
http://www.malkara.bel.tr/malkara/tarih/gazi-omer-bey
Kaynak:
http://www.malkara.bel.tr/malkara/tarih/gazi-omer-bey

Adres:
Hacıevhat Mah. Çavuşlu Sk. No:2
MALKARA – TEKİRDAĞ