GÖLKÖY – ORDU / 40.69015,37.5878
Ordu ilinin, Gölköy İlçesi, Kale Köyü sınırları içerisinde yer almakta olup İlçe merkezine 6-7 km uzaklıkta İlçenin batısındadır. Kalenin milattan önce 3.ve 4. yüzyıllarda Pers Kralı Dara tarafından yaptınldığı söylenmektedir. Kale, gözetleme, savunma ve sığınma amaçlı kullanılmıştır. OsmanlIlar zamanında da birkaç yüz yıl aynı amaçlarla kullanılmış, 18. asırdan sonra önemini bitirmiştir. Kalenin dış sur duvarlarının büyük bir bölümü yıkılmış durumdadır. Doğal bir kayalık zemin üzerine kurulu kalenin girişi güneybatı köşesinde yer alan bir kapı ile sağlanmaktadır. Giriş kısmındaki kapı ve sur duvarları kısmen ayaktadır. Ayrıca Kalenin kuzey kısmında sur duvarları belli seviyeye kadar ayaktadırlar.

Kalenin batı bölgesindeki kayalık alanın, dik ve yüksek olması sebebiyle, bu kısımda sur duvarının yapılmadığı tespit edilmiştir. Kalenin doğu ve güney kısmında kalan sur duvarlarının da tahrip olduğu görülmüştür. Kalenin yüzeyinde ise çeşitli dönemlere ait kırık durumda olan seramik parçalarına rastlamlmaktadır. Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.02.2010 tarih ve 2466 sayılı kararı ,ile I. derece arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir.

Resim:
TURİZM İNDEKSİ
Kaynak:
TURİZM İNDEKSİ

Bunlar da ilginizi çekebilir...

Okudunuz mu?   KÜPKAYA KANYONU