MUDANYA – BURSA / 40.375566, 28.883511
Yaptıranın kimliği ve yapım tarihi bilinmemektedir. Aynı adlı camiyi yaptıran Mirliva-i Mısır Hasan Bey tarafından yaptırılmış olabilir. Mudanyalılar tarafından “Eski Hamam” veya “Yukarı Hamam” adlarıyla da tanınmaktadır. Mudanya ilçe merkezinde bulunan hamam doğu-batı doğrultusundadır. Eş boyutlu, kare planlı büyük A ve B mekanları ile bunları güneyden sınırlayan eksende D, ona simetrik C ve E mekanları ile kuzeydeki su deposundan F oluşur. Yapının doğu cephesindeki iki girişi vardır. Bunlardan biri A mekanı eksenindedir. Girişin güneyinde bir pencere yer alır. Tromp geçişli bir kubbe ile örtülü mekan, güney duvarının batı köşesindeki bir kapıyla D mekanına bağlanır. Yapının dış duvarları, araları tuğla dolgulu moloz taşlarla örülmüştür. Doğu cephedeki dişi friz tuğladır. İç duvarlar sıvalı olduğundan malzeme ve teknik belli değildir.

Okudunuz mu?   TÜMBÜLDEK KAPLICALARI

Resimler:
TURİZM İNDEKSİ
Kaynak:
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/bursa/kulturenvanteri/hasan-bey-hamami