MUDANYA – BURSA / 40.375566, 28.883511
Yaptıranın kimliği ve yapım tarihi bilinmemektedir. Aynı adlı camiyi yaptıran Mirliva-i Mısır Hasan Bey tarafından yaptırılmış olabilir. Mudanyalılar tarafından “Eski Hamam” veya “Yukarı Hamam” adlarıyla da tanınmaktadır. Mudanya ilçe merkezinde bulunan hamam doğu-batı doğrultusundadır. Eş boyutlu, kare planlı büyük A ve B mekanları ile bunları güneyden sınırlayan eksende D, ona simetrik C ve E mekanları ile kuzeydeki su deposundan F oluşur. Yapının doğu cephesindeki iki girişi vardır. Bunlardan biri A mekanı eksenindedir. Girişin güneyinde bir pencere yer alır. Tromp geçişli bir kubbe ile örtülü mekan, güney duvarının batı köşesindeki bir kapıyla D mekanına bağlanır. Yapının dış duvarları, araları tuğla dolgulu moloz taşlarla örülmüştür. Doğu cephedeki dişi friz tuğladır. İç duvarlar sıvalı olduğundan malzeme ve teknik belli değildir.

Okudunuz mu?   TARİHİ ÇAMLI KAHVE

Resimler:
TURİZM İNDEKSİ
Kaynak:
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/bursa/kulturenvanteri/hasan-bey-hamami